Verkeers praktijkles groep 7/8 en 1/2 (kwetters)

Datum

10/02/2020 09:00 uur t/m 10/02/2020 - 12:00 uur

Omschrijving

In februari nemen wij als school deel aan het project ‘Verkeerskunsten’ van GO SAFE. Verkeerskunsten is gericht op het verbeteren van de motorische fietsvaardigheid voor leerlingen van groep 1 t/m 8 door middel van praktische oefeningen. Op het schoolplein worden diverse parcoursen uitgezet. Om de praktijkles te kunnen doen, is het belangrijk dat de kinderen een fiets bij zich hebben.
Op de onderstaande data zijn de verschillende bouwen aan de beurt.
Maandag 3 februari: groepen 3/4 en 1/2 (Kwakers)
Woensdag 5 februari: groepen 5/6
Maandag 10 februari groepen 7/8 en 1/2 (Kwetters)
Kunt u ervoor zorgen dat kind op deze dag een fiets naar school komt. In de lagere groepen is een driewieler of stepje ook goed.