Aanmelden

Gezien de lengte van de wachtlijsten van de KMS voor de komende schooljaren is het aan te raden nieuwe leerlingen vroegtijdig bij de Katholieke Montessorischool aan te melden. Hieronder wordt de aanmeldingsprocedure van de KMS in het kort toegelicht.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding geschiedt door het invullen van het Aanmeldingsformulier KMS. Per kind moet het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier teruggestuurd of gemaild worden naar de leerlingenadministratie van de Katholieke Montessorischool (administratie@kmsbussum.nl). Zodra het aanmeldingsformulier door de school is ontvangen, wordt de aanmelding verwerkt. Je ontvangt daarvan een bericht. Dat bericht kan zijn dat jouw kind geplaatst is of dat je kind op de wachtlijst staat. De definitieve aanmeldingsdatum is de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier..

Klik hier voor informatie-ochtenden.