Aanmelden

Gezien de lengte van de wachtlijsten van de KMS voor de komende schooljaren is het aan te raden nieuwe leerlingen vroegtijdig bij de Katholieke Montessorischool aan te melden. Hieronder wordt de aanmeldingsprocedure van de KMS in het kort toegelicht.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding geschiedt door het invullen van het Aanmeldingsformulier KMS. Per kind moet het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier teruggestuurd of gemaild worden naar de leerlingenadministratie van de Katholieke Montessorischool (administratie@kmsbussum.nl). Zodra het aanmeldingsformulier door de school is ontvangen en de eventueel verschuldigde administratiekosten zijn betaald wordt de aanmelding verwerkt. Je ontvangt daarvan een bericht. Dat bericht kan zijn dat jouw kind geplaatst is of dat je kind op de wachtlijst staat. De definitieve aanmeldingsdatum is òf de datum van bijschrijving van de administratiekosten òf de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier (indien geen administratiekosten meer verschuldigd zijn).

Administratiekosten

Bij het aanmelden van een nieuwe leerling voor de Katholieke Montessorischool worden eenmalig EUR 60 administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de aanmelding van het eerste kind uit het gezin voor onze school en dus niet meer voor later aangemelde jongere broertjes of zusjes. De administratiekosten moeten worden betaald ongeacht of er plaats is op school voor het kind, of dat het op de wachtlijst komt te staan. Bij uitschrijving of annulering van de aanmelding worden betaalde administratiekosten niet gerestitueerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda