Directie

De directeur is belast met het integraal schoolmanagement op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, huisvesting, administratie en beheer. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, geeft leiding en sturing, bewaakt de voortgang en legt verantwoording af aan het bestuur. De directeur onderhoudt ook contacten met ouders, medezeggenschapsraad, activiteitencommissies en met externe instanties. Zij werkt samen met de vier bouwcoördinatoren aan de ontwikkeling en uitvoering van het vastgestelde schoolbeleid.

U kunt Riet van der Gaag bereiken via: directie@kmsbussum.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda