Directie

De directeur is belast met het integraal schoolmanagement op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, huisvesting, administratie en beheer. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, geeft leiding en sturing, bewaakt de voortgang en legt verantwoording af aan het bestuur. De directeur onderhoudt ook contacten met ouders, medezeggenschapsraad, activiteitencommissies en met externe instanties. Hij werkt samen met de vier bouwcoördinatoren aan de ontwikkeling en uitvoering van het vastgestelde schoolbeleid.

U kunt Riet van der Gaag bereiken via: directie@kmsbussum.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda

Locaties

Hoofdgebouw

J.J.H. Verhulstlaan 13
1401 CS Bussum
035 - 6911011

’t Kwetternest

J.J.H. Verhulstlaan 11
1401 CS Bussum
035 - 6912423

De Kwakers

Isaäc da Costalaan 2
1401 BH Bussum
035 - 6914092

© 2018 Katholieke Montessorischool Bussum | Alle rechten voorbehouden.