Ouderbijdrage

De overheid financiert in Nederland het basisonderwijs. De Wet op het Primair Onderwijs stelt dat van ouders een vrijwillige bijdrage mag worden gevraagd. De KMS vraagt deze ouderbijdrage, omdat deze de kosten die gemoeid zijn met het bijzondere Montessori-karakter van de school en de activiteiten dekt.

We willen het unieke karakter van de KMS graag behouden. Het ontvangen van de ouderbijdragen is daarvoor onmisbaar.

Waar wordt de ouderbijdrage aan besteed?

  • Inzetten van specifiek Montessori lesmateriaal en extra verbruiksmateriaal
  • Eigen vakdocenten en leerlijnen Wetenschap & Techniek en ICT
  • Vakdocenten dans, tekenen en muziek
  • Aanbieden van extra remedial teaching
  • Eigen orthopedagogische ondersteuning
  • Organiseren van bijzondere activiteiten zoals de KMS-Ateliers, excursies, Sint en Kerst
  • Extra ondersteuning in de groepen

Hoogte ouderbijdrage

De inkomensgrenzen van de ouderbijdrage zijn gebaseerd op het door het Centraal Planbureau vastgestelde bruto modale inkomen. De hoogte van de ouderbijdrage zelf is gelijk gebleven aan vorig schooljaar. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de inkomenssituatie het betalen van de ouderbijdrage moeilijk maakt, kan in overleg tot een aangepaste ouderbijdrage worden besloten.

Klik hier voor het Opgavenformulier ouderbijdrage 2018-2019.