Visie

De KMS is een basisschool met een ambitieuze en opbrengstgerichte leercultuur waarbinnen het Montessori onderwijs is gefundeerd op drie pijlers: een veilig schoolklimaat met de focus op cognitieve en creatieve ontwikkeling binnen een sterke zorgstructuur.

Dat maakt de KMS tot een school:

  • waar kinderen zich veilig en thuis voelen, hun talenten kunnen ontwikkelen, verantwoordelijkheid leren dragen en respect hebben voor elkaar en hun omgeving;
  • waar uitgangspunten van Montessori onderwijs op een moderne en pragmatische wijze gecombineerd worden met hedendaagse cognitieve en sociaal-emotionele doelen;
  • met persoonlijk onderwijs gericht op persoonlijke ontwikkeling; die ruimte biedt voor excellentie, creatieve en culturele verrijking;
  • waar elke dag iets te ontdekken valt binnen een kwalitatief gestructureerde leer- en werkomgeving;
  • waar sprake is van een goede communicatie met ouders;
  • waar ouders het gedachtegoed van de school mede uitdragen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda