Onze school

De Katholieke Montessorischool (of KMS, zoals die vaak kortweg wordt genoemd) school staat open voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs heeft een positieve invloed op het welbevinden en het schoolsucces van kinderen. School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Door vanuit pedagogisch partnerschap betrokken te zijn, kunnen ook ouders een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het leerproces van hun kinderen. Betrokkenheid van ouders kost tijd en inspanning, maar levert voor ouders en kinderen een verrijking van het schoolleven op.

De Katholieke Montessorischool is gelegen op twee verschillende locaties in het Brediuskwartier, een zeer groene en rustige villawijk in het oosten van Bussum grenzend aan Naarden. Het hoofdgebouw ligt aan de J.J.H. Verhulstlaan ter hoogte van de Amersfoortse straatweg en wordt omgeven door een grote tuin. Onderdeel van het hoofdgebouw is ’t Kwetternest waarin twee kleutergroepen zijn gehuisvest.
In het hoofdgebouw bevinden zich tien leslokalen, een centrale hal, de speelzaal, verschillende stafruimtes en het kantoor van de directie en administratie. Elders in de wijk, aan de Isaäc da Costalaan, is nog een tweede dependance gehuisvest met twee kleutergroepen, De Kwakertjes.

Geschiedenis

In de jaren veertig van de vorige eeuw werd in Bussum een Montessori kleuterklas opgezet in een oude villa aan de Nieuwe Hilversumseweg 2. Omdat het Montessori kleuteronderwijs een groot succes was, wilden ouders ook een lagere school voor Montessori onderwijs. En zo begon op 15 oktober 1951 de Rooms-katholieke Montessorischool als lagere school met negen leerlingen in een klasje dat ondergebracht was in een huiskamer aan de Dwarslaan 10 in het Spiegel. Aanvankelijk zonder subsidie en zonder bisschoppelijke goedkeuring.

Op 22 oktober 1951 is de formele oprichting van de Stichting R.K. Montessorischool een feit. In juni 1952 werd samen met deze Montessori kleuterklas een groter pand betrokken aan de Nieuwe Hilversumseweg 2; kleuterschool beneden en lagere school boven. De bisschoppelijke goedkeuring komt op 29 juli 1954 van Mgr. Alferink. De KMS is niet verbonden aan een parochie, maar kan gebruik maken van de Koepelkerk in Bussum. In 1956 betrok de lagere school twee lokalen van de oude Wilhelminaschool, ook wel de “Viaductschool” genoemd, aan de Brinklaan met 75 kinderen. De kleuterklas bleef gevestigd in het pand aan de Nieuwe Hilversumseweg. In 1963 week de groeiende kleuterklas uit naar een noodkleuterschooltje van twee lokalen op het terrein van het voormalige Berkesteyn aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg, omdat het pand aan de Nieuwe Hilversumseweg niet meer voldeed. Daar moesten de twee kleutergroepen uiteindelijk wijken voor de nieuwbouw van de Brandsmaschool.

In 1968 telde de lagere school 170 leerlingen verspreid over zeven lokalen in het toen al oude en vervallen schoolgebouw aan de Brinklaan. De roep om nieuwbouw klonk steeds luider. Het duurde echter nog tot 26 november 1970 voordat de huidige gebouwen aan de J.J.H. Verhulstlaan betrokken konden worden.
Begin jaren 80 groeide het aantal leerlingen hier met sprongen. In 1986 telde de school 390 leerlingen. Een deel van de kleuters werd toen wegens ruimtegebrek ondergebracht in dependances aan de Graaf Wichmanlaan in de wijk het Spiegel en in het gebouw van De Kwakertjes aan de Isaäc da Costalaan. In dit laatste pand zijn nog steeds twee kleutergroepen gehuisvest. In 1987 werd het hoofdgebouw aan de Verhulstlaan wegens ruimtegebrek uitgebreid met een nieuwe aanbouw op de kop: twee lokalen, een keuken en een kelder.
In 2008 is het gebouw aan de J.J.H. Verhulstlaan volledig gerenoveerd en uitgebreid met een multifunctionele ruimte annex leslokaal. In 2010 is het gebouw van De Kwakertjes aan de Isaäc da Costalaan gerenoveerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda