TSO

Sinds 2006 ligt de wettelijke verantwoordelijkheid voor het overblijven (de tussenschoolse opvang TSO) bij schoolbesturen. Het bestuur van de KMS heeft destijds besloten de TSO uit te besteden aan een regionale professionele instelling, de SKBNM. We willen dat de TSO goed aansluit bij de kernkwaliteiten van onze school: goede sfeer, vriendelijke en veilige omgeving voor kinderen en goede kwaliteit van onderwijs.

Hoe ziet de pauze er uit?

De pauze is teruggebracht naar een uur (bij de Kwakers is dit 5 kwartier). Alle kinderen eten met hun juf in hun eigen lokaal.

  • De kinderen spelen onder begeleiding van gediplomeerde medewerkers van de SKBNM
  • Groep 3 t/m 8: de jongste kinderen lunchen eerst, de oudste kinderen spelen eerst
  • Groep 1/2: de kleuters eten gezamenlijk met de juf en spelen daarna.

Abonnement

Kinderen met een abonnement blijven standaard op drie dagen (kleuters) of vier dagen (vanaf groep 3) over. Als dit afwijkt, dan registreert u op de TSO lijst bij het klaslokaal of uw kind gebruik maakt van de TSO of niet. Dit i.v.m. aanwezigheidscontrole. Vanaf twee keer per week vast overblijven is het voordeliger om voor een abonnement te kiezen. Na het invullen en verzenden van het Overeenkomstformulier TSO wordt er elke maand middels een automatische incasso 33 euro afgeschreven.

Voor kinderen die zeer incidenteel overblijven is er een 10-strippenkaart voor 50 euro. Voor de aanschaf van de strippenkaart is er een Overeenkomstformulier strippenkaart TSO voor de incasso verkrijgbaar bij de administratie of u kunt deze hier downloaden. Als een strippenkaart vol is, wordt er automatisch elke keer een nieuwe kaart afgeschreven tot opzegging.

Meer informatie over de TSO lees je in de Brief Tussenschoolse Opvang (TSO)

Hieronder vind je een aantal relevante documenten met betrekking tot de tussenschoolse opvang van je kind:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda