Bouwcoördinatie

In het Montessori onderwijs zijn jaargroepen geclusterd in bouwen (afdelingen). Bij de KMS bestaat elke bouw uit twee leerjaren. Zodoende zijn er vier bouwen: de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Per bouw is er een bouwcoördinator. Dat is een leerkracht die naast de lesgevende taak van de eigen groep de bouw coördineert. De bouwcoördinator werkt aan een succesvolle ontwikkeling van de bouw en heeft een versterkende rol in de onderwijskundige ontwikkeling van de school. De bouwcoördinator handelt proactief in het belang van de school in het algemeen en van de bouw in het bijzonder.

De bouwcoördinator zorgt samen met de directie voor de organisatorische aansturing die het functioneren van de bouw aangaan en verbeteren. Tevens draagt de bouwcoördinator zorg voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke afstemming binnen de bouw in lijn met de andere bouwen en in overeenstemming met de visie van de KMS. Op die manier blijft de doorgaande lijn in het onderwijsaanbod en schoolontwikkeling gewaarborgd.

  • Bouw 1/2: Sigrid van Stralen
  • Bouw 3/4: Ellie Rienks
  • Bouw 5/6: Hélène Cornelisse
  • Bouw 7/8: Carolien Schreuel

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda