NSO

Naschoolse opvang (NSO) biedt opvang voor schooltijd, na schooltijd, tijdens vakanties en tijdens overige schoolvrije dagen (o.a. studiedagen). De school is wettelijk verantwoordelijk voor de aansluiting met naschoolse opvang, maar niet voor het aantal plaatsen in de naschoolse opvang en de kwaliteit. Daarvoor zijn de organisaties van kinderopvang zelf verantwoordelijk volgens de Wet op de Kinderopvang. De ouderbetrokkenheid loopt niet via de basisschool, maar via de oudercommissie van de vestiging voor naschoolse opvang. De KMS werkt samen met de SKBNM als externe organisatie voor kinderopvang. Als ouders om opvang vragen, verwijst de school ze door naar deze organisatie.

De SKBNM heeft met de KMS een samenwerkingsovereenkomst die afgestemd is op de wensen van de school. Een groot aantal van de daarin vastgelegde afspraken gaan over de wijze waarop dagelijks de kinderen van de KMS aan de leiding van de kinderopvang worden overgedragen. Hierdoor is er duidelijkheid over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van beide partijen. Ook het kwaliteitsbeleid en het pedagogisch beleid zijn onderdeel van de gemaakte afspraken.
Ouders die gebruik willen maken van de naschoolse opvang van de SKBNM kunnen zich bij die instelling inschrijven. Meer informatie over de SKBNM is te vinden op de website: www.skbnm.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda