Montessori

De KMS profileert zichzelf als een moderne montessorischool. Dat betekent dat de school niet strikt vasthoudt aan de traditionele wijze waarop de principes en uitgangspunten van het Montessori onderwijs zijn uitgewerkt. De visie op onderwijs van de Nederlandse Montessori Vereniging vormt de basis van waaruit de KMS zich richt op modern en pragmatisch Montessori onderwijs. Dat wil zeggen, gebruik makend van moderne hedendaagse didactiek en de nieuwste (digitale) lesmethodes, verrijkt met de Montessori benadering, bieden wij een kwalitatief gestructureerde en inspirerende leer- en werkomgeving waarin kinderen leren hun eigen ontwikkeling aan te sturen. In hoofdstuk 6 van de schoolgids wordt beschreven hoe het Montessori onderwijs op de KMS er concreet in de vier bouwen uitziet. Dat is gebaseerd op de nieuwste onderwijskundige inzichten.

In het hedendaagse Montessori onderwijs is het van belang de juiste balans te bereiken tussen Montessoriaans werken enerzijds en handelingsgericht werken in combinatie met opbrengstgericht werken anderzijds. Op de KMS zijn de vier belangrijkste basisprincipes van het Montessori onderwijs aangepast aan de nieuwste onderwijskundige inzichten. Het gaat om:

  1. persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk onderwijs
  2. de gevoelige periode
  3. vrijheid in gebondenheid
  4. onderwijsdoel en vorm

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda