Oudermiddag online

Datum

09/03/2021 13:00 uur - 14:00 uur

Omschrijving

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:

  • terugblik en vooruit kijken (inclusief update online onderwijs)
  • begroting KMS 2021
  • aanpassing management structuur
  • data over doorstroom leerlingen naar voortgezet onderwijs

U bent van harte uitgenodigd om vanaf 13:00 uur online aan te sluiten. De link heeft u per mail ontvangen.