Sinterklaas op school

Op woensdag 5 december vieren wij Sinterklaas op school. Wij hopen dat Sinterklaas en zijn Pieten ook
tijd hebben om de KMS te komen bezoeken. Deze Sinterklaasflits geeft een overzicht van alle zaken die
voor u handig zijn om te weten voor deze feestelijke en spannende dag.

Ontvangst Sinterklaas

Alle kinderen worden woensdag tussen 08.15 en 08.30 uur in het hoofdgebouw verwacht.

  • Kleuters van De Kwakers worden door hun ouders rechtstreeks naar de speelzaal in het
    hoofdgebouw gebracht.
  • Kleuters van ‘t Kwetternest verzamelen zich in hun eigen gebouw.
  • Alle andere kinderen zijn om 08.30 uur in hun lokaal.

De kinderen gaan onder leiding van de leerkrachten naar buiten om zich op het schoolplein op te stellen in afwachting van de komst van Sinterklaas. Onder het genot van muziek wachten we vol spanning of Sint tijd heeft een bezoekje aan onze school te brengen. Als dit zo is, zal hij hopelijk rond 08.45 uur arriveren.

Natuurlijk vinden wij het gezellig als ouders ook willen wachten op de aankomst van Sinterklaas bij school, maar de kinderen staan bij hun eigen juffen, zodat zij het overzicht over de groep kunnen houden. Bij slecht weer wachten alle kinderen binnen in de hal op Sinterklaas. In dat geval is het voor de ouders wegens ruimtegebrek niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Als ouders toch bij de aankomst op het schoolplein aanwezig wilt zijn, dan verzoeken we hen vriendelijk niet voor de ramen te gaan staan. Anders zien de kinderen niets van de aankomst van Sinterklaas op het schoolplein.

Viering

Ook dit jaar brengt Sinterklaas weer cadeautjes mee voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4. De kinderen van de groepen 3/4 hebben een gezamenlijke viering in de speelzaal. De kinderen van ’t Kwetternest vieren ook een gezamenlijk feestje voor Sinterklaas in de speelzaal. En uiteraard zullen de kinderen van de Kwakers ook vereerd worden met een bezoek van Sint en zijn Pieten.
De kinderen van groep 5/6 en 7/8 hebben lootjes getrokken. Zij hebben een cadeautje voor een medeleerling gekocht. Dat is verpakt in een originele surprise met een bijbehorend gedicht. Op de ochtend van de Sinterklaasviering worden de surprises en gedichten uitgewisseld en laten Sint en zijn Pieten ook hier hun gezicht even zien. Tussen 08.15 en 08.30 uur kunnen de kinderen van de bovenbouw en hun ouders de gemaakte surprises in de verschillende lokalen bekijken.

Pauzehapje en lunch

Het is de bedoeling dat de kinderen woensdag allemaal een pauzehapje en iets te drinken meenemen. Let op! De kinderen van de Kwakers en Kwetters hoeven op deze dag geen tas mee met een pauzehap.

Inleveren surprises

De leerlingen van de bovenbouw moeten hun surprise dinsdag 4 december op school inleveren. Dit kunnen zij doen tussen 15.00 en 15.30 uur in hun eigen lokaal. De surprise zelf hoeft niet te zijn ingepakt. Wel duidelijk voorzien van de naam van het kind voor wie het bestemd is. Om tijdens het vervoer van de surprise naar school “herkenning” te voorkomen, is het wel handig om er dan een vuilniszak omheen te doen. Die halen de leerkrachten in de klas eraf.

Opstelling buiten

Buiten staan de kinderen onder leiding van hun eigen groepsleerkracht te wachten op de aankomst van Sinterklaas. Als de groepen staan opgesteld, kunnen wachtende ouders achter de rijen kinderen gaan staan. Nadat Sinterklaas is verwelkomd en als eerste naar binnen is gegaan, lopen de kinderen de school binnen. Behalve de kleuters van De Kwakers. Die gaan na afloop van de ontvangst met hun leerkrachten terug naar de Isaäc da Costalaan.

Verkeerssituatie

Auto’s mogen niet geparkeerd worden op de Amersfoortsestraatweg!

  • bij de ingang van school
  • langs het schoolhek
  • aan de overkant in de berm

Dan kunnen alle kinderen de Sint goed (en veilig) zien aankomen.

Vanaf 08.15 gaan wij het verkeer regelen op de Amersfoortsestraatweg. Volgt alsjeblieft de aanwijzingen van de verkeersregelaars van school op. Kom op tijd en bij voorkeur op de fiets, anders moet je een heel eind lopen.

Als je je kind woensdag met de auto naar school brengt, rijd dan door naar de keerlus om vervolgens je  kind bij de ingang van school uit te laten stappen. Op die manier blijft de verkeerscirculatie in stand. Als je de aankomst wilt bijwonen verzoeken wij je om de auto zo dicht mogelijk richting Huizerweg te parkeren (zonder de opritten van de huizen te blokkeren). Fietsers graag zoveel mogelijk via het pad bij de JJH Verhulstlaan naar het hoofdgebouw, zodat de verkeersveiligheid voor hen gewaarborgd blijft! Dit i.v.m. de stoppende auto’s voor de hoofdingang.

The day after – donderdag 6 december

Op donderdag 6 december is er het eerste uur facultatief vrij. Dit houdt in dat diegenen die na al dat pepernoten eten en cadeautjes uitpakken wat langer uit willen slapen, dit mogen doen. De school is echter gewoon open vanaf 08.15 uur en de leerkrachten zijn aanwezig om de vroege vogels op te vangen. Uiterlijk 09.30 uur verwachten we alle kinderen op school. Op deze dag brengt iedereen gewoon weer pauzehapjes en lunch mee. Voor de kleuters is er op 6 december de gelegenheid om één stuk speelgoed mee te brengen dat zij van Sinterklaas gekregen hebben.

Wij hopen op een fantastisch en gezellig sinterklaasfeest!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda