Schoolgids Algemeen

Schoolgids KMS Algemeen deel 2014-2018

Schoolgids 

Hier kunt u de schoolgids van de Katholieke Montessorischool downloaden. De gids is bedoeld u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.

De schoolgids wordt momenteel bewerkt, binnenkort kunt u een nieuwe versie van het algemene deel verwachten.