Medezeggenschapsraad (MR)

 

De medezeggenschapsraad geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid mee te denken, mee te praten en op sommige punten ook mee te beslissen over belangrijke schoolzaken. Daarmee kunnen ouders en leerkrachten invloed hebben op hetgeen er op school gebeurt. In de MR overleggen de leden met elkaar over allerlei zaken die van belang zijn voor het beleid dat op school wordt gevoerd. Over verschillende zaken heeft de MR instemmingsrecht, bijv. schooltijden, de visie van de KMS en sommige financiële aangelegenheden. Over andere onderwerpen kan de MR laten horen wat er speelt voor ouders en leerkrachten.

De leden van de MR, zowel leerkrachten als ouders, worden gekozen. Het reglement van de MR is opgesteld in overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Scholen. Daarin is een aantal specifieke zaken genoemd waarover het schoolbestuur de instemming of het advies van de MR moet vragen. Daarnaast kan de MR ongevraagd advies uitbrengen over zaken die de school betreffen.

U bent van harte welkom op de openbare vergaderingen van de MR. De vergaderingen worden gehouden in de teamkamer van het hoofdgebouw en beginnen altijd om 19.30 uur. Bekijk de data van MR-vergaderingen in de agenda op deze website. Als u een MR-vergadering wilt bijwonen, wilt u dat dan s.v.p. vooraf doorgeven aan de secretaris via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . Hiernaast staan de agenda’s met onderwerpen van de MR-vergaderingen.

 

Oudergeleding Joost Lanshage (voorzitter)
Marleen Lenssen (secretaris)
Trudy Bosma
Hannieke Flamman
Personeelsgeleding Hélène Cornelisse
Ariane van den Brandeler
Melissa Hensens
Sigrid van Stralen
Melinka Binnerts

 

De MR is ook te bereiken via E-mail:  Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken