De directie

De directeur is belast met het integraal schoolmanagement op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, huisvesting, administratie en beheer. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, geeft leiding en sturing, bewaakt de voortgang en legt verantwoording af aan het bestuur. De directeur onderhoudt ook contacten met ouders, medezeggenschapsraad, activiteitencommissies en met externe instanties. Hij werkt samen met de vier bouwcoördinatoren aan de ontwikkeling en uitvoering van het vastgestelde schoolbeleid.

U kunt Riet van der Gaag bereiken via: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken